Цели

Се залагаме за центар-десните политичко-економски принципи, спроведувајќи модерен, про-западен, државен патриотизам:

Државен патриотизам, не етнички национализам.
Демократија, конструктивни идеи, државен патриотизам, а не манипулација врз база на етнички национализам.

Демократски развој и социјален просперитет на Република Северна Македонија.

-Воздигнување на достоинството и духовните вредности на македонскиот народ, без разлика на вера и националност, граѓаните на Северна Македонија и македонската држава.

Сите граѓани се слободни да прават што сакаат со себе и својот имот, се додека не ја загрозуваат слободата и безбедноста на другите.

Правна држава: Доследно спроведување на законите и правните процедури и самостојност во одлучувањето на судовите;

Слободен пазар: Пазарно стопанство и приватната сопственост, како темелни основи на економскиот систем.

Слободно здружување на граѓаните во партиски или непартиски организации и здруженија и за слобода на вероисповеданието, во која свештенството и верите се автономни;

Слобода на говорот и печатот, спротивставување на секаков вид политичко туторство врз новинарството, цензурата и интервенционизмот во новинарските прилози;

Градење на пријателство и добрососедство со сите соседни држави

Соработка со меѓународни организации чии што приоритети се регионална и глобална сигурност и заштита на човековите права;

-Зачленување на Република Северна Македонија во Европската Унија и НАТО и со тоа  обезбедување на економско-социјална сигурност.

Зелен конзерватизам: Заштита на животната средина, зачувување на природата, што само по себе носи здраво потомство.