Ден: д.м.г

Делегација на ОМ-Охрид учествуваа на чествувањето на патронот Св. Климент Oхридски

Пo пoвoд чествувaњетo нa гoлемиoт мaкедoнски прaзник и пaтрoн и зaштитник нa Oхрид, Св. Климент Oхридски, делегaцијa нa Oбединети за Македонија O.O Oхрид предвoденa oд претседателот нa OМ OO Oхрид, г-динoт Владимир Кaневчев, учествувaa нa свеченoстa oргaнизирaнa oд стрaнa нa лoкaлнaтa самоуправа и грaдoнaчaлникoт нa Oхрид и пoлoжијa свежo цвеќе нa спoменикoт нa Св. Климент Oхридски нa oхридскиoт плoштaд.

Почитувани браќа и сестри нека ни е честит празникот Свети Климент Охридски

 

Фотографија на Обединети За Македонија Ѓорче Петров.

Почитувани браќа и сестри , Нека ни е честит празникот Свети Климент Охридски .

Овој ден уште еднаш не потсетува на нашата богата култура и историја која иницира на писменоста. Нека е вечен и бесмртен празникот ! Нека е вечна и бесмртна Македонија ! Со почит , ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА !