(ВИДЕО) Отварање на Општинскиот штаб на ОМ во Охрид