ОММ јавно ги поддржува децата со посебни потреби

Обединета Младина за Македонија јавно ги поддржува децата со посебни потреби кои како категорија на граѓани во Р.Македонија се потполно запоставени и не им се овозможени апсолутно никакви услови со кои барем за момент би се почувствувале како дел од оваа држава со апсолутно никакви разлики и не етичка дискриминација.Тие деца имаат во целост права како и сите останати во оваа држава , тие не се никакво чудо или нешто необично , тие се луѓе од крв и месо и заслужуваат услови какво што им приличат . Односно треба да уживаат услови кои ги има во секоја нормална држава каде граѓаните претставуваат една целина и каде не се врши поделба и дискриминација на истите.
Мисијата е едноставна и треба да им служи на сите деца со посебни потреби и нивните семејства преку обезбедување на поддршка , помош , пристап до информации , обезбедување и остварување на нивните права и овластувања во сите сегменти на животот.Процесот мора системски и интегрирано да се решава со заедничка соработка со Министерствата за труд и социјална политика за образование , општините , училиштата , родителите , што ќе овозможи квалитетен живот од најрана возраст , се до вработувањето кога се вклучува бизнис – заедницата.
Се надеваме на брзо превземање на мерки и реализација на истите со цел да им се помогне на овие лица кои се подеднакви жители на ова поднебје како и сите останати.