Претседателот Љубе Бошкоски, Стојанче Ангелов и Љупчо Балковски во посета на пензионерскиот клуб во Ѓорче Петров