Дел од атмосферата при обраќањето на Претседателот Љубе Бошкоски!