Локални избори – 2013

Локални избори во Македонија во 2013 година — избори кои се оддржале на 24 март и 7 април 2013 со цел избирање на советници и градоначалници во 80 општини. ОМ настапува во коалиција со СДСМ.